Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Henri Kemppainen
y-tunnus: 1924815-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henri Kemppainen, Mansikkakuja 8, 03100 Nummela, henri(at)henrikemppainen.com

Rekisterin nimi
Tarjouspyyntölomakkeen täyttäjät ja Uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tarjouksen lähettäminen, asiakasrekisterin ylläpitäminen
Uutiskirjeen tilaajat: uutiskirjeen lähettäminen

Rekisterin tietosisältö
Nimi, yrityksen/yhdistyksen nimi, sähköposti, puhelinnumero
Uutiskirjeen tilaajat: sähköpostisosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Lomakkeen täyttäjän/uutiskirjeen tilaajan luovuttamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille ellei laki näin vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tarjouspyyntölomakkeen täyttäjät: Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Uutiskirjeen tilaajat: Verkkosivulla kerätään sähköpostiosoitteita Henri Kemppaisen uutiskirjeen lähettämistä varten. Rekisteriä säilytetään sähköisesti MailChimp-järjestelmässä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se vastaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Uutiskirjeen tilaajista ei säilytetä manuaalista aineistoa. MailChimp-järjestelmää käyttävät nimetyt henkilöt pitävät huolen käyttäjätunnuksistaan ja ovat vaitiolovelvollisia.

Tarkastusoikeus
Lomakkeen täyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tietonsa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Uutiskirjeen tilaaja voi itse tarkistaa tietonsa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä. Hänellä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tietonsa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Lomakkeen täyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Uutiskirjeen tilaaja voi poistua uutiskirjelistalta klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

WordPress Lightbox